Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ ba, 20/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 331

Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường TH Nguyễn Thượng Hiền - Năm học 2020-2021

                                             

                                                             DANH SÁCH

                                   Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường

                                                      Năm học 2020-2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH

CHỨC VỤ

LỚP

CHI CHÚ

1

Lê Thủy Nương

Ủy viên

Lớp 1/2

 

2

Nguyễn Thủy Ngọc Tú

Ủy viên

Lớp 1/7

 

3

Hồ Ngọc Thủy

Ủy viên

Lớp 1/9

 

4

Lưu Nguyễn Nam Hải

Ủy viên

Lớp 2/2

 

5

Đào Hùng Cường

Ủy viên

Lớp 2/4

 

6

Phạm Hữu Đức

Phó Trưởng ban

Lớp 2/5

 

7

Phan Thị Khánh Ngọc

Ủy viên

Lớp 2/10

 

8

Trịnh Ngọc Thao

Ủy viên

Lớp 3/7

 

9

Đinh Thị Nguyệt Thi

Phó trưởng ban

Lớp 3/9

 

10

Hồ Thái Hùng

Phó trưởng ban

Lớp 3/10

 

11

Lê Minh Hiếu

Ủy viên

Lớp 4/4

 

12

Bùi Thị Hương

Ủy viên

Lớp 4/6

 

13

Nguyễn Hoàng Quân

Ủy viên

Lớp 4/11

 

14

Nguyễn Hữu Hải

Ủy viên

Lớp 5/3

 

15

Phùng Mạnh Linh

Trưởng ban

Lớp 5/6

 

16

Nguyễn Thị Hiện

Ủy viên

Lợp 5/8

 

17

Nguyễn Trung Kiên

Ủy viên

Lớp 5/9

 

 

 

Nguồn tin: Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164