Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ sáu, 10/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 94

Ngày 10/4/2020, Tiếng Việt lớp 3: Tập viết ôn chữ hoa R,S

Bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_CuE5fyH3I

https://www.youtube.com/watch?v=EJGLB5Gozy0

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88