Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ sáu, 16/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 215

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           THỜI GIAN BIỂU

 

       SÁNG                                                     CHIỀU

 

TIẾT 1: 7g15 - 7g50                              TIẾT 1: 13g00 - 13g35

TIẾT 2: 7g55 -  8g30                             TIẾT 2: 13g40 - 14g15

RA CHƠI: 8g30 - 9g00                         TIẾT 3: 14g20 - 14g55

TIẾT 3: 9g00 - 9g35                              RA CHƠI: 14g55 - 15g25

TIẾT 4: 9g40 - 10g15                            TIẾT 4: 15g25 - 16g00

TIẾT 5: 10g20 - 10g55                          TIẾT 5: 16g05 - 16g40

 

TẬP TRUNG HS:   SÁNG    7g00

                                           CHIỀU  12g45

 

HS BÁN TRÚ  THAY ĐỒ, ĂN TRƯA:

10g40 (khối 1) - 10g50 (khối 2,3,4,5)

HS NGHỈ TRƯA : 11g30 – 13g30

 

THỜI GIAN HỌC BUỔI CHIỀU:

TIẾT 5: 13g40 – 14g15

TIẾT 6: 14g20 – 14g55

TIẾT 7: 15g25 – 16g00

 

GIỜ RA VỀ:   HS LỚP 1 (16giờ00)

HS LỚP 2,3 (16g10)

HS LỚP 4,5 (16g 20)

 

BAN GIÁM HIỆU

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88