Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 303

Bài học ngày thứ hai, 30/3/2020

Khối 1: Toán: Các số tròn chục, cộng trừ các số tròn chục

https://youtu.be/WWmJEIDRUok

 

Khối 2: Toán: Bảng chia 2 , bảng chia 3

https://youtu.be/v8oZHMVSGdQ

 

Khối 3: Toán-chủ đề 3: Nhân số có bốn chữ số với số có 1 chữ số

https://youtu.be/3BEXOoPc8bM

 

Khối 4: Khoa học: Ánh sáng

https://youtu.be/lyXWU6s3iFY

 

Toán: So sánh phân số

https://youtu.be/gLoh0er6da4

 

Khối 5: Bài tập toán: Thể tích 

https://youtu.be/Bp455iuyNxc

https://forms.gle/zDTffmvvhYndUQrP8

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163