Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ sáu, 27/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 201

Bài học ngày thứ 6 - 27/3/3019 của học sinh khối 1,2,3,4,5

Môn Tiếng Anh, phụ huynh vào đường link sau để lấy bài cho học sinh

 

Khối 1: khoi_1_273202021.mp4

 

Khối 2: https://youtu.be/U_S5XajFDoM

 

Khối 3: https://www.youtube.com/watch?v=FbcqpJnOQao&feature=youtu.be

 

Khối 4: https://youtu.be/tbDElE_zpIs

 

Khối 5: 

Unit 8: grade_5_-_unit_8_1_273202021.mp4

Unit 10: https://youtu.be/NOFqSJfjQtk

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164