Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 157

Bài học ngày thứ 5 - 26/3/3019 của học sinh khối 1,2,3,4,5

Khối 1: Tiếng Việt vần Oan, Oăn, Oang, Oăng

https://youtu.be/WHjcqOnH96E

 

Khối 2: Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi "ở đâu?"

https://youtu.be/T4hrOYxwMB0

 

Khối 3: Tiếng việt :Tập làm văn: Nói về trí thức. Nghe-kể: Nâng niu từng hạt giống.

https://youtu.be/qHRjyED4NWU

 

Khối 4: Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam bộ

https://youtu.be/BUIe_5NL2Ts

 

Tiếng Việt : Mở rộng vốn từ "Cái đẹp"

https://youtu.be/9blGLEIJ76E

 

Khối 5: Lịch sử

https://www.youtube.com/watch?v=loc5qf9lmw0

 

Bài tập lịch sử

https://forms.gle/wHeCJwuxxaWec9376

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164