Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Hiệu trưởng

Lương Thị Mỹ Thủy
Lương Thị Mỹ Thủy

Điện thoại riêng: 0355603026

Phó Hiệu trưởng

Đặng Ngọc Tuyết
Đặng Ngọc Tuyết

Điện thoại riêng: 0903.729.423

Nguyễn Thụy Phương Trúc
Nguyễn Thụy Phương Trúc

Điện thoại riêng: 0989.807.778